Vier bouwkavels

Alle (bouw)kavels bieden de toekomstige bewoners, een:

  • Parkachtig terrein met monumentale bomen en bossages.
  • Rustige ligging aan de zuidrand van de historische stad Nijmegen.
  • A+ locatie in de Nijmeegse “Goudkust”, ca. 4 kilometer van het Keizer Karelplein.
  • Nabijheid van het Radboudziekenhuis, het Rijkswandelbos en de grote uitvalswegen.

Hiernaast een impressie van het landgoed, Haselunne. U ziet de vier bouwkavels in de hoeken van het landgoed. Tevens ziet u de kavel met de bestaande villa en oprit in het midden van het landgoed. Op de vier bouwkavels ziet u in donkergroen nog een deel van de vier bouwvlakken, waarop volgens het Bestemmingsplan Nijmegen Brakkenstein villa’s naar eigen inzicht kunnen worden gebouwd. De vier nieuwbouwwoningen zijn elk als maquette op de bouwvlakken ingetekend. Het landgoed is kadastraal ingeschreven onder HATERT B 3903. Voorts zijn de oude (beschermde) bomen van het terrein ingetekend.

Door een gedetailleerd en helder bestemmingsplan, voldoende (bouw)ruimte en bereikbaarheid is nieuwbouw relatief probleemloos te realiseren.

Bouwkavel 1

Deze kavel is linksonder ingetekend met een denkbeeldig bouwvolume (maquette) op het bouwvlak. Deze kavel krijgt ontsluiting aan de Burggraafstraat (nog net zichtbaar linksonder). De oppervlakte van de bouwkavel is ca. 2.282 m².

Het huidige terrein kenmerkt zich door zijn besloten ligging en vele struiken en bossages. Van de huidige twee tuinhuisjes op deze kavel zal er eentje, die nu op het bouwvlak staat, voor nieuwbouw moeten worden gesloopt. De kavel biedt de toekomstige bewoners een besloten en rustige woonsfeer, een tuin met veel zon en drie oude (beschermde) bomen. Parkeren op het terrein met carport of eigen garage is een pluspunt.

Het bouwvlak, waarop bebouwing is toegestaan, bedraagt ca. 416 m² dat een maximale vloeroppervlakte van ca. 1000 m² (per etage) biedt. Het bouwvlak biedt ook mogelijkheden voor een ruime villa van één verdieping. Voorts is, buiten het bouwvlak, een bij- en/of aanbouw van maximaal 200 m³ toegestaan met een oppervlak van ca. 50 m² en een maximale bouwhoogte van 4½ meter. Onder het maaiveld is een kelder van maximaal ca. 416 m² toegestaan.

Vraagprijs: € 650.000 kk.

Bouwkavel 2

Deze kavel is linksboven ingetekend met een denkbeeldig bouwvolume (maquette) op het bouwvlak. Deze kavel krijgt ontsluiting achter de grintingang van het middenperceel aan de Burggraafstraat, nog net zichtbaar op de tekening door de bladeren van de twee oude bomen aan het begin van het grintpad. De oppervlakte van het perceel is: 2.231 m².

Het huidige terrein kenmerkt zich door een gazon, grote rhododendrons, enkele oude bomen en vele borderbossages. Het perceel biedt de toekomstige bewoners een rustige woonomgeving, veel groen en een tuin zowel op het zuiden, als op het noorden. Parkeren op het terrein met carport of eigen garage is een pluspunt.

Het bouwvlak, waarop bebouwing is toegestaan, bedraagt ca. 416 m² dat een maximale vloeroppervlakte van ca. 1.000 m² (per etage) biedt. Het omvangrijke bouwvlak biedt ook mogelijkheden voor een ruime villa van één verdieping. Voorts is, buiten het bouwvlak, een bij- en/of aanbouw van ca. 50 m² toegestaan met een maximale bouwhoogte van 4½ meter. Onder het maaiveld is een kelder van maximaal ca. 416 m² toegestaan.

Vraagprijs: € 595.000 kk.

Bouwkavel 3

Deze kavel is rechtsonder ingetekend met denkbeeldig bouwvolume (maquette) op het bouwvlak. Deze kavel krijgt ontsluiting op de ventweg van de St. Annastraat, bijvoorbeeld aan de noordzijde van het perceel (rechtsonder ingetekend). De oppervlakte van de bouwkavel is ca. 2.439 m².

Het huidige terrein kenmerkt zich door een grintpad rond een rotonde (die niet is weergegeven), vele struiken, een gazondeel en verschillende (oude) loof- en naaldbomen. Het terrein grenst aan de ventweg van een van de belangrijkste straten van Nijmegen. Toekomstige bewoners wordt een tuin op het zuiden geboden, een besloten ligging en door zijn grote perceeloppervlakte extra tuinplezier.

Het bouwvlak, waarop bebouwing is toegestaan, bedraagt ca. 288 m². Boven het maaiveld is op dit bouwvlak met drie verdiepingen ruim 2.100 m³ te realiseren. Voorts is, buiten het bouwvlak, een bij- en/of aanbouw van ca. 50 m² toegestaan met een maximale bouwhoogte van 4½ meter. Onder het maaiveld is een kelder van maximaal ca. 288 m² toegestaan.

Vraagprijs: € 555.000 kk.

Bouwkavel 4

Deze kavel is rechtsboven ingetekend met een denkbeeldig bouwvolume (maquette) op het bouwvlak. Dit perceel krijgt ontsluiting aan de ventweg van de St. Annastraat, bijvoorbeeld aan de zuidzijde van het perceel (nog niet ingetekend). De oppervlakte van het perceel is 2.360 m².

Het huidige terrein kenmerkt zich door een bosrand, vele struiken, zes oude bomen en een vijver met moerastuin. Dit perceel grenst aan de ventweg van de St. Annastraat: de weg die uitkomt op het Keizer Karelplein. Dit perceel biedt toekomstige bewoners een tuin zowel op het zuiden als het noorden, alsook de mogelijkheid tot integratie van de bestaande vijver en enkele monumentale grote oude bomen.

Het bouwvlak, waarop bebouwing is toegestaan, bedraagt ca. 320 m². Boven het maaiveld is ruim 2.300m³ te realiseren met drie verdiepingen met een totale vloeroppervlakte van ca. 770 m². Voorts is, buiten het bouwvlak, een bij- en/of aanbouw van maximaal 200 m³ toegestaan met een oppervlak van ca. 50 m². Onder het maaiveld is een kelder van maximaal ca. 320 m² toegestaan.

Vraagprijs: € 530.000 kk.

Aanvullende bouwinformatie

Alle nieuwbouw is gebonden aan het Bestemmingsplan Nijmegen Brakkenstein.

Er mag tot vier meter goothoogte en tot tien meter nokhoogte gebouwd worden. Door middel van dakkapellen, overkappingen en serres is het vloeroppervlak en het hoofdvolume nog te vergroten. De ontsluitingen kunnen op de ingetekende plaatsen worden gerealiseerd, maar een keuze voor een andere plaats is in principe ook mogelijk. De aanvrage van de kavelontsluiting gaat altijd via de gemeente.
De grond onder het terrein is overwegend zandgrond. Een rapportage Verkennend bodemonderzoek uit 1998 van DHV Oost Nederland BV is digitaal beschikbaar.

Huisnummers zijn door de gemeente Nijmegen, zowel voor de bouwkavels aan de St. Annastraat als die aan de Burggraafstraat vrijgehouden. Het aanvragen van een huisnummer gaat altijd via de gemeente.

Aan informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Gemeentelijke informatie

Op de St. Annastraat geldt een maximum snelheid van 50 km per uur.

Wikipedia biedt informatie over de stad Nijmegen en de stadswijk Brakkenstein: nl.wikipedia.org/wiki/Nijmegen

Het Bestemmingsplan Brakkenstein Nijmegen kan ook rechtstreeks bij de gemeente Nijmegen worden opgevraagd via onderstaande link: www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/1069383/C20110201o_3.01Rvs_G230_Vaststelling_bestemmingsplan_Nijmegen_Brakkenstein.pdf

Voor nieuwbouwwoningen is het van belang kennis te nemen van de gemeentelijke criteria van het welstandsbeleid. Raadpleeg hiervoor de Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit (in het bijzonder deel II pag. 84: Criteria voor Villabouw en Bouwplannen). De drie delen van deze nota zijn eenvoudig te downloaden vanaf de volgende link: www2.nijmegen.nl/wonen/bouwenwonen/Bouwen_en_verbouwen/commissie/kaders/overig/_rp_center1_elementId/1_183917


Voorts is nog een uitspraak van de Raad van State te downloaden, waaruit blijkt dat de gemeente Nijmegen er alles aan doet om het villa-achtige karakter van de wijk te behouden. Tevens wordt duidelijk dat de bovenomschreven bouwpercelen van het landgoed Haselunne relatief prima nok- en goothoogte mogelijkheden hebben. Bekijk hiertoe de volgende link: ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0268.BP16000-OH01/tb_NL.IMRO.0268.BP16000-OH01_1.pdf

Bij de gemeente zijn de volgende personen bereikbaar:

  • Hans Crans (024-3292784) van afdeling verkeer gemeente Nijmegen.
  • Floris Veldhuis (024-3293540). Hij behandelt inritten en kapvergunningen.
  • Leon Klaassen (024-3299342) gemeente Nijmegen. Hij behandelt flora, bomen en parkeerplaatsfaciliteiten.